Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนฯ

18 Dec Posted by in News | Comments
โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนฯ
 

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

 ภายใต้หัวข้องาน “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล”

ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556

ณ The greenery Resort เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2550 เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สนับสนุนโครงการตั้งแต่ครั้งที่ 4 เรื่อยมาจนถึงโครงการปัจจุบัน

สำหรับโครงการในครั้งที่ 8 นี้ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ยังได้รับเกียรติให้นำเสนอระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการและจำเป็นในแวดวงการศึกษา ณ ขณะนี้ นั่นก็คือ ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งได้คุณพิมพ์ตา สมวงษ์ รองผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบบริการการศึกษา และเป็นผู้จัดการโครงการระบบ TQF ให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากรแนะนำระบบ TQF ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจากหลายๆสถาบัน

และในกลางปี 2557 มหาวิทยาลัยที่ได้รับไม้ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แว่วๆมาว่า งานนี้อาจได้มีลุ้นไปเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ ได้แก่ เวียดนามกันด้วย ซึ่งรับรองว่า       บริษัท วิชั่นเน็ต ไม่พลาดงานสำคัญครั้งนี้แน่นอน แล้วพบกันที่ขอนแก่นค่ะ20131121_15404120131121_08570820131121_13330120131121_154033 20131121_085838 20131121_085900 20131121_131830 20131121_13253420131121_135605