Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

News  // Browsing posts in News

18 Dec Posted by in News | Comments

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนฯ

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนฯ

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8  ภายใต้หัวข้องาน “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล” ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ The greenery Resort เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                 งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2550 เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบริษัทผู้สนับสนุนโครงการตั้งแต่ครั้งที่ 4 เรื่อยมาจนถึงโครงการปัจจุบัน สำหรับโครงการในครั้งที่ 8 นี้ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ยังได้รับเกียรติให้นำเสนอระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการและจำเป็นในแวดวงการศึกษา ณ ขณะนี้ นั่นก็คือ ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งได้คุณพิมพ์ตา สมวงษ์ รองผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบบริการการศึกษา และเป็นผู้จัดการโครงการระบบ TQF ให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ...

Read more...

06 Aug Posted by in News | Comments

WUNCA 27th

WUNCA 27th

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนงาน WUNCA ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน บรรยากาศภายในงานมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมาคอยต้อนรับ อีกทั้งยังคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ผลของการร่วมงานในครั้งนี้ ถือว่ามีผู้ให้ความสนใจในระบบของวิชั่นเน็ตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง และพบกันใหม่ในงาน WUNCA ครั้งต่อไปคะ         

Read more...

08 Mar Posted by in News | Comments

SEMINAR’13

SEMINAR’13

สัมมนา ประจำปี 2556 17 – 19 ตุลาคม 2556 ณ นาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี                                งานสัมมนา ประจำปี 2556 ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกผ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุข ความสนุก อิ่ม อร่อย กับสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อน ของครอบครัว วิชั่นเน็ต พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมผจญภัย สถานที่ท่องเที่ยว เกินจะบรรยาย พวกเราทีมงานส่วนกลาง ในนามของผู้จัดได้รวบรวมภาพความสุข ความสนุก มาให้ทุกท่านได้ชม สัมมนาปีหน้าพบกันใหม่คะ

Read more...

08 Mar Posted by in News | Comments

INNOVATION DAY’13 ครั้งที่ 2

INNOVATION DAY’13 ครั้งที่ 2

         การจัดงาน Vision Net Innovation Days ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี           วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยน นำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจให้แก่พนักงานในบริษัทฯ เพื่อการันดีคุณภาพการผลิตโปรแกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการและเท่าทันเทคโนโลยี           บรรยากาศภายในงานจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลของพนักงานทุกท่านและร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพียงกัน จากนั้นเข้าสู่การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของแต่ละทีม งานนี้มีการนำเสนอ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่น่าจับตามอง ตอบสนองต่อความต้องการของสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ต่อด้วย การเล่นเกมส์ชิงของรางวัลเพื่อความสนุกสนาน และความบันเทิง ปีนี้งานจบด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดไปพร้อมๆกัน           พบกันใหม่ปีหน้า ฝากคอยติดตามกิจกรรมดีดีที่วิชั่นเน็ตจะจัดขึ้นด้วยคะ

Read more...