Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

WUNCA 28th

21 Apr Posted by in News | Comments
WUNCA 28th
 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” หรือที่รู้จักกันในนามงาน “WUNCA” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 และตัวแทนจากบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในงานครั้งนี้ ถือว่ามีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและให้ความสนใจกับผู้ที่มาร่วมจัดนิทรรศการเป็นอย่างดี และพบกันใหม่ในงานครั้งต่อไปคะ

2IMG_20140129_083839     3IMG_20140129_083903     1IMG_20140129_083846