Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

JOB OPPORTUNITY

สมัครงาน

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง Link ด้านล่างและ ส่ง Email มาที่ pachara@vn.co.th โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัท

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

* Download ใบสมัคร *

รับสมัครด่วน !!

บริษัท วิชั่นเน็ต ดำเนินธุรกิจลักษณะ System integrator ซึ่งครอบคลุม การให้บริการ การบริหารงานในสถาบันการศึกษา อย่างครบวงจร ซอฟแวร์ ที่ได้รับการพัฒนาจากวิชั่นเน็ต มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กว่า 60 แห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จุดเด่นหลักของระบบงาน คือเป็นซอฟแวร์ระบบงานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูงในปรับเปลี่ยนตามนโยบาย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดระบบหนึ่ง ที่สำคัญ ตลอดระยะที่ผ่านมามีนักศึกษาลงทะเบียนและใช้ระบบงานผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 500,000 คน ลักษณะของระบบงานที่ทำการติดตั้งในแต่ละสถานศึกษา จะเน้นถึงการทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากมาโดยตลอด สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่มพนักงาน
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด

 

ตำแหน่งงานว่าง

Database Programmer /Application Developer
จำนวนที่รับ: 10 อัตรา
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: 15000 – 20000
ลักษณะของงาน : งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล โดยเน้นซอฟต์แวร์ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษาเป็นหลัก มีซอฟแวร์ระบบหลัก คือ ระบบบริการการศึกษา ( Educational Service System) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document System)
คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรม หรือสาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย0-2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracleจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาระบบงานด้วย VB หรือ MS Access ถ้าสามารถใช้ VB.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงานของสถาบันการศึกษาหรือมีพื้นฐานความรู้ทางงานคลัง (งบประมาณพัสดุ การเงิน บัญชี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Co-ordinator
จำนวนที่รับ: 6 อัตรา
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ: ตามความเหมาะสม
ลักษณะของงาน : ติดต่อลูกค้า นำเสนองานต่อลูกค้า เก็บข้อมูลความต้องการ จัดทำเอกสารประกอบโครงการ ติดต่อประสานงานในโครงการอบรมผู้ใช้งาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย0-2 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจในระบบงานของสถาบันการศึกษา จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีพื้นฐานความรู้ทางการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายบุคคล
ติดต่อ : คุณพัชรา เปี่ยมวัฒนา
ที่อยู่ : บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 976/27,976/28 ชั้น 3-4 ซอยแสงแจ่ม (โรงพยาบาลพระราม9) บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-5310-4
โทรสาร : 0-2614-5317-8
อีเมลล์ : pachara@vn.co.th